Onderzoek naar het succes van informele zorg

Wanneer is informele steun een goede aanvulling op formele zorg? Waarom lukt het de ene gemeente wel en de andere gemeente minder goed om Steunouder van de grond te krijgen? Wat kunnen we van de succesvolle gemeenten leren? 

Ecorys (beleidsadviesbureau) en Steunouder Nederland hebben een onderzoek uitgevoerd naar de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen informele steun en formele zorg. Daarvoor zijn honderd hulpvragen geanalyseerd en werden interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers en steunoudercoördinatoren in verschillende gemeenten. 

Yvonne Conradi voerde het onderzoek uit, in het kader van de masteropleiding Sociology: Contemporary Social Problems aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Steunouder randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen informele en formele hulp’.