Terug naar overzicht

Werkt Steunouder?

In hoeverre bereikt Steunouder haar interventiedoelen volgens vraag- en steunouders? Annelien van Horssen onderzocht vanuit de studie Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken van de Universiteit Utrecht in 2016 welk effect Steunouder heeft op het vergroten van de draagkracht van ouder en kind.

'Door praktische steun die steunouders bieden, hadden vraagouders tijd voor zichzelf, voor anderen gezinsleden en een moment rust. Enkele vraagouders ontvingen ook emotionele en adviserende steun wat voor hen van meerwaarde was omdat zij hun verhaal kwijt kunnen. Voor kinderen was Steunouder van meerwaarde, omdat zij aandacht ontvingen, een plezierig dagdeel beleefden, in een andere omgeving waren en zich begaven in een veilige, stabiele omgeving.

Steunouders waren gericht op het bieden van een veilige, stabiele omgeving. Kinderen gingen met plezier naar haar/zijn steunouder. De helft van de steunouders was gericht op het bieden van een ondersteunende en stimulerende omgeving. Deze steunouders signaleerde ontwikkelingsbehoefte van kinderen en bedachten stimulerende activiteiten. Voor kinderen van kwetsbare ouders kan dit een aanvulling zijn op de soms geringe ondersteuning en stimulering van thuis.'