Terug naar overzicht

Nieuw boegbeeld gezocht voor Steunouder Nederland

Stichting Steunouder Nederland is per 1 januari 2023 op zoek naar een sociaal ondernemer met passie voor informele steun aan kinderen en ouders. Iemand die strategisch denkt, verbindt en een groot doorzettingsvermogen heeft. Een positief, pragmatisch denker gericht op kansen en mogelijkheden om Steunouder verder op de kaart te zetten. Iemand die Steunouder niet alleen verspreidt door het land maar zich ook dienstverlenend opstelt naar organisaties die Steunouder uitvoeren.

Ontstaan
De stichting is op 8 oktober 2012 gestart vanuit een persoonlijke wens van Maria Wassink om voor kinderen een ‘Tante Teuntje’ te organiseren. Voor kinderen met ouders die, om welke reden dan ook, geen beroep kunnen doen op eigen contacten in hun omgeving. Steunouders bieden die kinderen één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken. Na de opstartfase en deelname aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds heeft de stichting zich doorontwikkeld tot een organisatie met breed draagvlak bij vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Over Steunouder Nederland
Steunouder Nederland biedt haar werkwijze aan bij gemeenten, die de uitvoering vervolgens overlaten aan steunoudercoördinatoren bij (welzijns)organisaties. Steunouder NL steunt bij het opstarten van de werkwijze, stelt zich dienstverlenend op naar steunoudercoördinatoren, ondersteunt bij pr-activiteiten, organiseert bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaring, doet onderzoek naar de impact van Steunouder, ontwikkelt door, is een landelijke vraagbaken en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering. Inmiddels koppelen in meer dan veertig gemeenten steunoudercoördinatoren kinderen (en hun ouders) aan steunouders en zorgen voor de begeleiding. Het bestuur van de stichting zet zich vrijwillig, ‘op afstand’, maar betrokken in.

Opdracht
We zijn op zoek naar een boegbeeld en kartrekker van Steunouder Nederland,  een sociaal ondernemer die het stokje overneemt van oprichtster Maria Wassink.

 • Je acquireert bij gemeenten en potentiële uitvoeringsorganisaties om Steunouder verder te verspreiden.
 • Je leidt het landelijke team van zzp’ers (communicatiemedewerker, secretariaat, trainers, coaches).
 • Je anticipeert op trends die de uitbreiding van Steunouder en dienstverlening ten goede komen.
 • Je bereidt strategische beleidsplannen voor en implementeert die. Je bewaakt mede de financiële huishouding van de stichting en coördineert de activiteiten van de stichting.
 • Je vraagt fondsen aan om naast de basisdienstverlening extra activiteiten te realiseren.
 • Je vertegenwoordigt Steunouder Nederland in externe overlegsituaties.

T.a.v. het stichtingsbestuur

 • Je bereidt de bestuursvergaderingen voor; overlegt daartoe met het bestuur en zorgt voor aanlevering van stukken. Je stelt beleidsstukken op ter goedkeuring door het bestuur.
 • Je bent als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur, tenzij het zaken betreft die jou als persoon betreffen.
 • Je legt de concept jaarrekening en begroting aan het bestuur voor ter goedkeuring.

T.a.v. uitvoeringsorganisaties

 • Je onderhoudt contacten met de steunoudercoördinatoren.
 • Je evalueert minimaal één keer per 2 jaar de uitvoering van Steunouder met de steunoudercoördinatoren en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de werkwijze.
 • Je zit 4 tot 5 keer per jaar het (online) platform van steunoudercoördinatoren voor.

Arbeidsvoorwaarden
Het bestuur sluit per jaar een overeenkomst van arbeid met jou als zzp-er af conform de richtlijnen van de belastingdienst en uitgaande van minimaal 720 uur op jaarbasis.

Functie-eisen

 • Affiniteit met vrijwillige inzet en gevoel voor het sociaal domein in het bijzonder welzijnswerk en het samenwerken met gemeenten.
 • Overtuigend, strategisch en koersvast kunnen opereren op verschillende niveaus.
 • Netwerker pur sang. Je kunt belangen verenigen.
 • Je haalt in het veld op waar de betrokken partijen (met name welzijnsorganisaties en gemeenten) behoefte aan hebben en hoe Steunouder Nederland daarop kan inspelen.
 • Je positioneert op constructieve wijze de informele steun binnen het lokale sociaal domein en landelijk b.v. bij programma’s van de rijksoverheid.
 • Brede visie op de ontwikkelingen en thema’s in en rondom het werkveld waarin Steunouder Nederland opereert en in staat die visie strategisch, tactisch en operationeel te implementeren, uit te dragen en anderen daarin mee te nemen.
 • Ondernemend en gericht op het creëren en benutten van kansen.
 • Creatief en inventief in de manier waarop je Steunouder Nederland kunt positioneren.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en bent in staat verschillen te overbruggen.
 • Toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de stichting.
 • Affiniteit met social media en digitalisering en de mogelijkheden ervan voor de landelijke organisatie.

Kennis en ervaring

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Goed bekend met het sociaal domein en de jeugdzorg.
 • Ervaring met acquisitie.
 • Zakelijk en strategisch financieel inzicht.
 • Een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Goede belangenbehartiger met een breed en relevant netwerk.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Ervaring met fondswerving.

Solliciteren
Enthousiast over deze vacature? Stuur dan vóór 9 mei je sollicitatiebrief met CV op naar info@steunouder.nl t.a.v. bestuur. Bij vragen kan je contact opnemen met Anton Barske, voorzitter, 06 | 5107 4880 en met Maria Wassink, oprichtster van de Stichting, 06 | 4368 9932. De gesprekken vinden plaats op 16 mei, ’s middags/ ’s avonds op een nader vast te stellen locatie in (de omgeving van) Utrecht.