Terug naar overzicht

Pleidooi informele steun bij de informateur

Uit de brief aan de informateur:

Wij signaleren een disbalans in het denken over de zorg voor jeugd. ”Gewone 
mensen” voeren een substantieel deel (en misschien wel het leeuwendeel) van 
de zorg voor jeugd uit. In beleidskringen wordt echter amper over hen gerept. 
Hoewel zij regelmatig nauw samen werken met professionals, voelen zij zich in die 
samenwerking vaak niet serieus genomen en raken gefrustreerd. Organisaties die 
deze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen hebben te weinig middelen of zijn 
voor hun bestaan afhankelijk van tijdelijke subsidies en bijdragen van fondsen. Alle 
aandacht gaat naar de specialistische jeugdhulp en naar beroepskrachten.
Het wordt in onze ogen hoog tijd om deze disbalans op te heffen door het aandeel 
van informele steun in de zorg voor jeugd te erkennen, waarderen en stimuleren. 

Lees hier de hele brief.