Terug naar overzicht
± 0 min

Onderzoek naar het succes van informele zorg

Wanneer is informele zorg een goede aanvulling op formele zorg? Waarom lukt het de ene gemeente wel en de andere gemeente minder goed om Steunouder van de grond te krijgen? Wat kunnen we van de succesvolle gemeenten leren?

Ecorys (beleidsadviesbureau) en Steunouder Nederland voeren op dit moment onderzoek uit naar de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen informele en formele zorg. Daarvoor analyseren we honderd hulpvragen en nemen we interviews af bij beleidsmedewerkers en steunoudercoördinatoren in verschillende gemeenten.

Yvonne Conradi voert het onderzoek uit, in het kader van de masteropleiding Sociology: Contemporary Social Problems aan de Universiteit Utrecht. Na de zomer organiseren Ecorys en Steunouder Nederland een bijeenkomst voor gemeenten en welzijnsorganisaties om de resultaten van het onderzoek te presenteren.